Home Builder Association Design Contest

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดโครงการประกวด “การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน” ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
ไม่จำกัดชั้นปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสายวิชาที่เกี่ยวข้อง (แบบเดี่ยว หรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน) ส่งผลงานการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเข้าร่วมประกวดตามข้อกำหนดและเกณฑ์การคัดเลือก

เปิดลงทะเบียนผ่านทาง Google Form ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ส่งผลงานรอบแรก Concept Design ในรูปแบบของ PDF File โดยส่งไฟล์ผลงานทาง E-mail : info@hba-th.org พร้อมตั้งชื่อไฟล์ด้วยชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร หรือชื่อทีม เป็นภาษาไทย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายส่งผลงาน Final Design ผ่านทาง Email: info@hba-th.org ภายในวันที่ 4 กันยายน 2567 และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการด้วยตัวเองในวันตัดสิน

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คลิกเลย
https://forms.gle/utVNLXdv6PSso5U1A
——————————-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
โทร 02-570-0153,0-2940-2744 หรือ 083-789-9242 (คุณกัลยกร โยลัย)
E-mail : info@hba-th.org
Line : @homebuilder

FOLLOW US

Back to top