หลักสูตรปริญญาตรี

การบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา (MIDI)

Bachelor of Science Program in Multiple Intelligences for Design Integration (MIDI)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ)

MIDI ไม่ใช่หลักสูตรการเรียนออกแบบ แต่เป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค ์และนวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง โดยจะแตกต่างจากโปรแกรมอื่น ๆ ใน SoA+D อย่างชัดเจน เราเชื่อว่า ‘นวัตกรรม’ เป็นกระบวนการที่เกิดจากส่วนผสมที่ลงตัว ระหว่างการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม MIDI ถึงเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง SoA+D, GMI (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม) และ FIBO (สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม) นักศึกษาจะได้จับกลุ่มตั้งทีมเพื่อนำเสนอ พัฒนา และแนะนำ Product สู่โลกแห่งความเป็นจริง ใน 8 ภาคการศึกษา พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก SoA+D, GMI, FIBO และนักธุรกิจแนวหน้ามากมาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

ดูรายชื่อวิชา ที่เปิดสอนทั้งหมด

ทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ดูรายละเอียด

ปรัชญาของ MIDI

MIDI มุ่งมั่นที่จะทำให้การศึกษาดียิ่งขึ้น และเราคิดว่านี่คือเวลาของการเปลี่ยนแปลง มาเลือกใช้เวลา 4 ปี ในการสร้างธุรกิจของคุณเอง แทนการศึกษาในอุดมศึกษากันเถอะ

ธุรกิจแบบไหนที่คุณอยากทำ ?
เรากำลังมองหาธุรกิจที่มีนวัตกรรม รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อสำเร็จการศึกษา คุณไม่ต้องมองหางานอีกต่อไป เพราะคุณกำลังเปิดธุรกิจของคุณเอง!

MIDI Product

นักศึกษาจะถูกกระตุ้นให้เกิดแนวคิด เพื่อผลิต Product หรือ Service ของตนเองตลอด 4 ปี ทั้งนี้นักศึกษาจะมีอีกทางเลือกหนึ่ง หากต้องการการร่วมมือกับพันธมิตรของเราผ่านการวิจัยและสร้างสรรค์ธุจกิจของตนเอง

MIDI Lecturer

FOLLOW US

Back to top